Certifikované sestry z ADOS sa postarajú o pacienta priamo doma.

Pacient nemusí nikam ísť, ani nikde čakať.

Ošetrenie priamo v domácnosti pacienta

Ak má starší, imobilný alebo čiastočne imobilný pacient cestovať do zdravotníckeho zariadenia alebo za lekárom, môže to byť pre neho veľmi únavné a stresujúce. Taktiež pracovne vyťažení pacienti nemajú čas čakať hodiny a hodiny u lekára. V mnohých prípadoch môžeme pacientovi pomôcť bez toho, aby niekam chodil.

Naše kvalifikované zdravotné sestry prídu za pacientom domov, kde vykonajú všetky potrebné vyšetrenia, ošetrenie a odbery. Všetko prebehne rýchlo a bez zbytočného čakania v čakárňach. Ďalšou možnosťou, ak to zdravotný stav pacienta dovoľuje, je poskytnutie starostlivosti v našej ambulancii v Dúbravke v presne dohodnutom čase.

U nás netreba čakať na sanitku a ani hodiny v čakárni lekárov. Ponúkame komfort a pohodlie domáceho ošetrenia a vyšetrenia - a to navyše za výhodnú cenu. Sestričky pôsobia ako ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prezrieť poskytované výkony


Kedy si treba objednať Sestričky?

 • nechcem čakať u lekára
 • dostať pacienta k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia je komplikované
 • pacient je po operácií, infarkte myokardu, náhlej cievnej príhode a je prepustený do domácej liečby a potrebuje ošetrenie
 • pacient je akútne alebo dlhodobo chorý (bez potreby hospitalizácie), alebo je onkologickým pacientom
Objednať bezplatnú konzultáciu   Zavolať ihneď

Kto vás ošetrí?

Sestričky pôsobia ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tento typ zdravotníckeho zariadenia sa bežne v praxi skrátene nazýva ADOS. Nenahrádza ambulatnú starostlivosť u lekára alebo v nemocnici, ale ju naopak dopĺňa. A to tak, že naše sestry profesionálne ošetria pacienta počas jeho domácej liečby priamo u neho doma. ADOS je typ zariadenia, ktoré má aj vlastnú ambulanciu, ale výkon činností prebieha takmer vždy mimo ambulancie v domácnosti pacienta.

Naše sestry v ADOS, ktoré vykonávajú starostlivosť o pacienta, sú starostlivo vyberané tak, aby sme dokázali poskytovať špičkovú nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Potrebná odborná kvalifikácia sestier je samozrejmosťou. U nás pacient dostane pacient čas, ktorý potrebuje. Inými slovami, zameriavame sa na kvalitu prevedenia zdravotných výkonov a nie na ich kvantitu. Naše sestry sú navyše citlivé a empatické. Stále sa snažia maximálne spríjemniť pacientovi ošetrenie a takmer vždy zlepšia pacientovi náladu.

ADOS je prevádzkovaná podľa zákona č. 578/2004 Z.z., teda podľa rovnakého zákona, ako fungujú aj ambulancie lekárov a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ako postupovať?

Ak ošetrenie, vyšetrenie alebo odber biologického materiálu má prebenúť len jeden krát, tak si len dohodnite termín. V opačnom prípade postupujte podľa nasledovného postupu.

Krok č. 1
Dohodnite si s nami termín schôdzky

Schôdzka môže prebehnúť u vás doma, alebo môžete prísť na kávičku a čaj do našej ambulancie v Dúbravke. Zavolajte nám, napíšte nám email alebo vyplňte kontaktný formulár. Zavolať ihneď Zobraziť kontakty

Krok č. 2
Stretneme sa a porozprávame sa o možnostiach

Pre správnu a účinnú liečbu je potrebné každý jeden prípad riešiť individuálne. Skonzultujeme s vami možnosti liečby, vypočujeme si vaše očakávania i potreby a nájdeme spolu riešenie. Ak sú k dispozícii nejaké lekárske správy, nezabudnite ich mať na schôdzke so sebou.

Krok č. 3
Podpíšeme dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Pred začatím liečby je potrebné podpísať vzájomne dohodu, na základe ktorej bude pacientovi poskytovaná individuálna zdravotná starostlivosť. Takto prebehne takzvaný príjem do ADOS.

Krok č. 4
Vypracujeme plán zdravotnej starostlivosti

Odkonzultujeme a skoordinujeme liečbu (aj) s ošetrujúcim lekárom. Vybavíme s lekármi predpis potrebných ošetrovateľských materiálov a pomôcok. Mnoho ľudí nevie, že niektoré položky sa dáju hradiť aj z verejného zdravotného poistenia a zbytočne ich kupuje bez predpisu za vlastné. Na základe zistených skutočností o zdravotnom stave pacienta vypracujeme plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý budeme počas liečby priebežne hodnotiť.

Krok č. 5
Začína liečba

Od prvého kontaktu zvyčajne prešlo menej ako 24 hodín a liečba môže začať.

Kto zaplatí za poskytnutie zdravotnej starostlivosti?

Snažíme sa poskytovať starostlivosť o pacienta vo výnimočnej kvalite, ktorá sa z verejného zdravotného poistenia zaplatiť nedá. Preto so zdravotnými poisťovňami nespolupracujeme. Sme čiste súkromné zariadenie, čomu zodpovedá aj vysoká kvalita služieb a nadštandardný prístup k pacientovi. Zároveň v takomto prípade nemusíte vybavovať u lekára odporučenie liečby cez ADOS, čakať na jej schválenie zdravotnou poisťovňou a dúfať, že liečba a všetky jej súčasti budú schválené - na začiatku a potom každé tri mesiace.

Starostlivosť si hradí pacient sám, ale má to nesporné výhody. Porovnajte si to.

Na svojom zdraví sa šetriť naozaj neoplatí!

Pri pravidelnejších ošetreniach ponúkame zaujímavé zľavy. Platba je možná v hotovosti alebo kartou.

Zobraziť základný cenník

U nás na rozhodnutie
zdravotnej poisťovne nečakáte!

Pre pacienta môže byť neskoro, ak musí čakať na nejaké rozhodnutie.
U nás síce za starostlivosť zaplatíte, ale ju dostanete ihneď a s nadštandardnou kvalitou.

Riziká starostlivosti hradenej zdravotnými poisťovňami: Počas schvaľovania sa môže rana alebo zdravotný stav pacienta zbytočne výrazne zhoršiť. Navyše schvaľovanie musí byť vykonané opakovane a poisťovňa starostlivosť (alebo jej časti) nemusí schváliť. Nezabudnite, že vždy dostanete iba štandard.

Naše výhody

Starostlivosť u vás doma


Pacient nemusí nikam chodiť a ani nikde čakať. Vyšetrenie alebo ošetrenie prebehne bez zdržania, v dohodnutom čase a v pohodlí domova.

Profesionálny tím


Náš tím je zostavený z kvalitných a citlivých špecialistov, ktorí vedia, ako zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu pri starostlivosti o klienta nastať.

Individuálny prístup


Starostlivosť o klienta zrealizujeme tak, aby presne vyhovovala osobitým zdravotným potrebám klienta, špeciálnym požiadavkám a rozpočtu.

Ideme s dobou


Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa snažíme používať najmodernejšie vybavenie i postupy a najkvalitnejšie pomôcky na trhu.

Prehľad poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ADOS

Naše sestry poskytujú množstvo zdravotných výkonov, spolupracujeme však aj s niektorými lekármi špecialistami v oblasti chirurgie, urológie a pod. Tu je zoznam najčastejšie poskytovaných zdravotných výkonov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti ADOS:

 • preväzy a ošetrenie rán, bandáže
 • ošetrenie dekubitov (preležanín) a prevencia pred ich vznikom
 • odber krvi, moču, stolice...
 • Meranie tlaku, cukru, teploty a pod.
 • podanie lieku, injekcie a infúzie
 • polohovanie ležiaceho pacienta
 • paliatívna starostlivosť
 • poradenstvo ohľadne domáceho ošetrovania pacienta - osobne, telefonicky alebo online cez videohovor
 • konzultácie a koordinácia ošetrení s lekárom alebo viacerými lekármi
 • vyšetrenia EKG, CRP a iné
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • ošetrenie stómií, cievkovanie ženy

Pozn.: Na vykonanie niektorých výkonov je potrebná žiadanka, predpis alebo odporučenie od lekára. Jedná sa napr. o odbery, podanie lieku a pod.

Naša zdravotná starostlivosť je určená pre:

 • pacientov vyžadujúcich ošetrenie a starostlivosť po prepustení z nemocnice
 • pacientov po náhlej cievnej príhode alebo infarkte myokardu
 • pacientov po chirurgických a ortopedických operáciách
 • pacientov po úrazoch
 • onkologických pacientov
 • dlhodobo chorých pacientov
 • imobilných a ťažko mobilných pacientov
 • akútne chorých pacientov bez potreby hospitalizácie
 • chronicky chorých pacientov
 • pacientov v terminálnych stavoch
 • pre každého, kto nechce alebo nemôže čakať hodiny u lekára
Objednať sa hneď teraz

Povedali o nás

Sestričky z ADOS prídu za vami domov!  Sestričky budete mať radi! 

Objednať si ich hneď teraz