Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Kto sme a čo robíme

Sestričky sú ADOS, teda agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň poskytujeme aj opatrovateľskú starostlivosť formou terénnej opatrovateľskej služby. Pôsobíme v Bratislave. Skĺbili sme zdravotnúopatrovateľskú starostlivosť do jednej výnimočnej služby, aby sme u pacienta úspešne nadväzovali na ambulantnú lekársku starostlivosť a hospitalizáciu pacienta. A to s ohľadom nielen na zdravie, ale aj na sociálne potreby pacienta. Starostlivosť je navyše koordinovaná a konzultovaná s lekármi pacienta. Či už sa jedná o pacienta prepusteného z nemocnice do domácej liečby, alebo pacienta v domácej liečbe nariadenej lekárom, prídeme sa o neho adekvátne postarať k nemu domov. Taktiež sa postaráme o dôstojné dožitie pacientov v terminálnom štádiu.

Osoba s potrebou starostlivosti dostane všetko potrebné naraz a to u neho doma. Osobnú hygienu, podávanie stravy, ošetrenie rán, prevenciu pred vznikom bolestivých preležanín (dekubitov), odber krvi pre lekára, ... a v neposlednom rade aj príjemnú spoločnosť a psychickú podporu. V mnohých prípadoch tiež odbremeníme pacienta od čakania u lekára alebo v nemocnici. Aj od zdĺhavého transportu prevozovou sanitkou. Pacienta ošetríme a vyšetríme u neho doma, nemusí teda nikam chodiť kvôli preväzu rany alebo odberu krvi a pod.

Snažíme sa, aby starostlivosť nebola pre pacienta utrpením, ale aby sa zakaždým tešil, že prídu Sestričky.

Zobraziť viac
Sociálne služby

Prečítajte si viac detailov o poskytovaných službách:

Prečo sme vznikli

Stav slovenského zdravotníctva poznáme všetci. Rozhodli sme sa, že pacientom a ich príbuzným prinesieme v Bratislave naozaj kvalitnú službu. Takú, ktorá im pomôže prekonať problémy vzniknuté bezprostredne po hospitalizácii, úraze a po diagnostike ťažkých chorôb. Pri tvorbe tejto služby sme si dali záležať na tom, aby liečba bola efektívna, aby pacient čo najmenej trpel a aby bol čo najmenej vystavený bolestiam. Príbuzní tiež často nevedia, ako sa správne o pacienta postarať, preto pomáhame tiež im, aby nerobili pri starostlivosti zbytočné chyby a aby ich starostlivosť nadmerne nezaťažovala. Zamerali sme sa aj na problém, že počas liečby je potrebné uspokojovať aj sociálne potreby pacienta. Toto žiaľ zdravotníctvo na Slovensku priamo nerieši. Práve preto poskytujeme klientom koordinovanú starostlivosť, s prihliadnutím rovnako na sociálny aj zdravotný aspekt liečby. Okruh pacientov sme rozšírili aj na skupinu tých, ktorým lekár nariadil domácu liečbu a taktiež pacientov v terminálnom štádiu, ktorým pomáhame dožiť dôstojne, pokojne a s pocitom, že na nich záleží.

Po vytýčení týchto cieľov sme potrebovali riešiť spôsob financovania. Keďže sa snažíme poskytovať nadštandardnú starostlivosť, museli sme bohužiaľ vyradiť financovanie zo zdravotných poisťovní. Prečo? Platby od nich sú hlboko poddimenzované, poisťovne si stanovujú maximálne mesačné limity a okrem toho je s takýmto spôsobom financovania spojených množstvo papierovačiek. Aj na našej strane, aj na strane pacienta. Odďaľuje to začiatok liečby, čo môže u pacienta zbytočne zhoršiť jeho zdravotný stav - potom sú náklady na liečbu vyššie a pacient zbytočne trpí. A niekedy môže byť pre pacienta kvôli byrokracii bohužiaľ aj neskoro. Okrem toho vstupujú do problematiky aj ďalšie fakty: nie všetko musí poisťovňa schváliť, nie všetko je preplatené v plnej výške, liečba nemusí byť lekárom odporučená dostatočne, atď.

Všetky uvedené faktory sú pre poskytovanie dobrej starostlivosti extrémne limitujúce. Keďže bezplatná starostlivosť hradená zo zdravotných poisťovní nakoniec nie je až tak bezplatná, rozhodli sme sa po zložitých úvahách s poisťovňami nespolupracovať. Pacient si síce za starostlivosť zaplatí sám, ale prináša to pacientovi mnohé benefity. Najdôležitejšie je, že pacient nepotrebuje od nikoho žiadne schvaľovanie liečby a liečba môže začať okamžite. A toto pacient potrebuje najviac. Keďže nám poisťovňa nemôže stanoviť žiaden limit, pacientovi vieme poskytnúť všetko, čo chce a potrebuje (samozrejme po konzultácii s lekárom pacienta). Pacientovi poskytujeme toľko času, koľko je vhodné a potrebné. Vždy poskytneme pacientovi starostlivosť najvyššej kvality, aby sa cítil pohodlne, bezpečne a aby bolo o neho vždy dobre postarané. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti navyše úspešne kombinujeme s opatrovateľskou starostlivosťou, takže pacient dostane full servis. Toto by žiadna poisťovňa neschválila a ani nepreplatila. S hľadaním a prípadne financovaním opatrovateľky sú spojené mnohé ďalšie problémy - to je rozprávanie na ďalšiu dlhú kapitolu. Pacient a jeho príbuzní ich ale u nás riešiť nemusia. My sa postaráme o všetko potrebné na komplet.

Keď už pacient raz potrebuje starostlivosť, poskytneme ju poriadne a so všetkým, čo k tomu patrí a prináleží. Snažíme sa maximálne naplniť všetky očakávania. Starostlivosť je síce drahšia, ale po celkovej finálnej bilancii nákladov môžete v niektorých prípadoch dokonca aj ušetriť. Odbremeňujeme príbuzných od behačiek po rôznych ambulanciách a úradoch, takže nemusia v práci alebo podnikaní nič vymeškať - neprídu teda o zárobok. Starostlivosť poskytneme ihneď, stav pacienta sa teda zbytočne neskomplikuje a takto je potrebných menej návštev ADOS u pacienta, minie sa menej materiálu a pomôcok, zníži sa napríklad riziko amputácií... - a týmto spôsobom sa šetrí zdravie pacienta aj náklady na jeho liečbu. Držíme sa zásady, že nie každý má dosť peňazí na to, aby si mohol kupovať lacné veci. Pri starostlivosti o zdravie pacienta to platí dvojnásobne. Navyše, pacient a jeho príbuzní si môžu u nás dohodnúť taký rozsah starostlivosti, ktorý je pre ich rozpočet nezaťažujúci.

Vo finále dostane pacient od našej ADOS nadštandardnú starostlivosť, a to za náklady častokrát porovnateľné s inou ADOS, u ktorej je poskytovaná starostlivosť preplácaná zdravotnými poisťovňami. Na trhu nájdete viacero ADOS a niektoré poskytujú starostlivosť hradenú poisťovňami. Nezabudnite, že poskytovanie opatrovateľských služieb popri zdravotnej starostlivosti nie je samozrejmosťou, a že je pre pacienta veľmi dôležité. My sa pevne držíme uvedených zásad a radšej ošetríme menej pacientov, ako by sme mali poskytovať menej kvalitnú starostlivosť. Našim prvoradým cieľom je poskytovanie špičkovej starostlivosti a odbremenenie príbuzných od mnohých problémov, ktoré pri starostlivosti o blízkeho musia riešiť sami. Starostlivosť sa snažíme poskytovať tak, aby bola kompletná, účelná, účinná, príjemná a aby bol zabezpečený čo najväčší komfort klienta. S dôrazom na precíznosť, úctu, dôstojnosť a cit. Konečné rozhodnutie, že či a ktorú ADOS si vybrať, je na strane pacienta a jeho príbuzných... Dúfame, že toto rozhodnutie bude správne a prajeme všetkým chorým skoré uzdravenie.

Objednať bezplatnú konzultáciu
Sociálne služby Sociálne služby

Naše priority

Dostatočná starostlivosť


Klientom venujeme toľko času pri ošetrení a starostlivosti, koľko si jeho zdravotný stav skutočne vyžaduje.

Úplná starostlivosť


Klientom poskytujeme okrem zdravotnej starostlivosti aj opatrovateľskú starostlivosť. Toto bežné nie je.

Výnimočný prístup


S klientami zaobchádzame svedomite, citlivo, úctivo a dôstojne. Klienti nás preto považujú za priateľov.

Individuálny prístup


Každý klient má iné požiadavky a potreby. Snažíme sa im maximálne prispôsobiť a klientovi čo najviac vyhovieť.

Naše ciele

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Rýchlo vyliečiť každú ranu


Pri ošetrovaní rán používame materiály, pomôcky a postupy, ktoré zabezpečujú rýchle zahojenie pooperačných rán alebo rán po úrazoch.

Zamedziť vzniku preležanín


Už za pár hodín môže u ležiacich pacientov vzniknúť veľmi bolestivý dekubit (preležanina). Vieme, ako tomu spoľahlivo predísť a zabrániť.

Citlivý prístup k pacientovi


K pacientom pristupujeme tak, aby sa na ďalšie ošetrenie tešili. Sestričky ošetrujú tak, že sa netreba báť nadmernej a zbytočnej bolesti.

Uľahčiť pacientovi život


Starostlivosť poskytujeme doma u pacienta a tak netreba nikam chodiť. Pacient sa nemusí obávať prepravy sanitkou a dlhého čakania v čakárňach.