Pošleme k vám domov sestričku aj opatrovateľku.

Spoločne sa postarajú o všetky potreby seniora alebo pacienta.

Poskytujeme úplnú koordinovanú starostlivosť

Slovenská legislatíva striktne oddeľuje poskytovanie starostlivosti zdravotnej a opatrovateľskej. Preto sa často stáva, že záujemca o služby si musí objednať služby z oboch oblastí od dvoch rôznych subjektov. Opatrovaná osoba si tak musí zvykať na veľa ľudí, starostlivosť je rozkúskovaná a časovo náročnejšia, čo môže byť značne kontraproduktívne pre psychickú pohodu a komfort opatrovanej osoby. Ťažké môže byť aj plánovať starostlivosť, pretože menežment dvoch služieb prináša rôzne nepredvídateľné komplikácie.

Aké sú rozdiely v službách

Zdravotnú starostlivosť doma u pacienta poskytujú zdravotné sestry prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS. Dokážu sa postarať o podanie liekov i liečiv, ošetriť rany a preležaniny (dekubity), urobiť odbery biologického materiálu, vykonať niektoré vyšetrenia a vykonať množstvo ďalších zdravotných výkonov. Konzultujú a koordinujú tiež liečbu s lekármi. Sestry sa ale nestarajú o hygienu, mobilitu, nerobia sprievod a pod.

Opatrovateľskú starostlivosť doma u pacienta poskytuje terénna opatrovateľská služba, kde pracujú opatrovateľky. Opatrovateľky sa postarajú o poskytnutie dohodnutých sociálnych služieb - opatrovateľských výkonov. V žiadnom prípade ale nemôžu poskytovať výkony sestier.

Praktické problémy dvoch starostlivostí

Ak zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť vykonávajú dve rôzne organizácie, narážame na problém koordinácie a nerovnakú kvalitu služieb. Každá organizácia má vlastné pravidlá a vlastné priority, ktoré je náročné vzájomne skĺbiť. Tak vzniká v praxi množstvo rôznych problémov. Príklad: opatrovanej osobe sa rany ošetrujú v čase, keď ešte nie je umytá. Správna koordinácia opatrovateľských a zdravotných výkonov je dôležitejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Úloha koordinácie častokrát pripadá na príbuzných, ktorí nemajú dostatok vedomostí a skúseností, a tak sa aj napriek dobre odvedenej práci sestier a opatrovateliek nemusí dariť dosahovať maximálneho efektu a pohody opatrovanej osoby.

My sa snažíme odbremeniť príbuzných od náročných úloh koordinácie starostlivosti a od starostlivosti samotnej. Poskytujeme služby z oboch oblastí v maximálnej možnej kvalite tak, aby bol pri poskytovaní dosiahnutý ideálny stav a maximálne pohodlie i komfort opatrovanej osoby. A to navyše za priaznivú cenu.

Viac informácií o jednotlivých konkrétnych službách nájdete tu:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti
Soci8lne služby

Kedy si treba objednať Sestričky?

  • chcem nadštandardnú a úplnú starostlivosť o seba alebo o blízkeho
  • dostať opatrovanú osobu k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia je komplikované
  • nemám čas čakať na rozhodnutia posudkových komisií alebo čas behať po úradoch
  • nemám čas behať po úradoch
  • posudková komisia mi zamietla žiadosť
  • neviem si dať rady pri osobnej hygiene opatrovanej osoby alebo iných úkonoch
  • občas si potrebujem od starostlivosti nachvíľu aj oddýchnuť a ísť sa vyvetrať
  • nemôžem si ísť ani len poriadne nakúpiť, lebo starostlivosť je náročná
  • chodím do práce a opatrovaná osoba ostane doma sama
  • opatrovaná osoba žije sama a v inom meste a ja tam nemôžem chodiť tak často, ako by bolo treba
Objednať bezplatnú konzultáciu   Zavolať ihneď


Soci8lne služby

Naše výhody

Výnimočný prístup


Opatrovanej osobe poskytujeme toľko času a starostlivosti, koľko je potrebné a dohodnuté v zmluve. A to svedomite, úctivo a dôstojne.

Profesionálny tím


Náš tím je zostavený z kvalitných a citlivých špecialistov, ktorí vedia, ako zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu pri starostlivosti o klienta nastať.

Individuálny prístup


Starostlivosť o klienta zrealizujeme tak, aby presne vyhovovala osobitým potrebám klienta, špeciálnym požiadavkám a rozpočtu.

Ideme s dobou


Pri poskytovaní starostlivosti sa snažíme používať najmodernejšie vybavenie i postupy a najkvalitnejšie pomôcky na trhu.