Porovnanie starostlivosti

Sú služby ADOS hradené poisťovňou naozaj výhodné? Pozorne si porovnajte, či je lepšie si zaplatiť, alebo si radšej vybrať ADOS, ktorej služby sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Bežná ADOS, ktorej výkony uhrádza zdravotná poisťovňa

Naša ADOS

Logo ADOS Sestričky

Starostlivosť je (čiastočne) hradená z verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou. Ale výlučne iba výkony, ktoré poisťovňa schváli.

Pacient niekedy neplatí nič, niekedy dopláca za niektoré služby (napr. za doprava pacientovi).

Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, t.j. starostlivosť je bez úhrady z verejného zdravotného poistenia. Takto nie sme viazaný rôznymi podmienkami poisťovní.

Pacient si platbu uhrádza sám.

Musíte ísť za lekárom a presvedčiť ho, aby vypísal a potvrdil tlačivo „Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti“.

Často zdržanie liečby min. o 1 až 2 dni, ak je práve piatok, tak ešte viac.

Netreba vybavovať nič.

Liečba môže začať ihneď

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti musíte potom doručiť do zdravotnej poisťovne.

Zdržanie liečby o 1 až viac dní.

Netreba nič nikam doručovať.

Liečba môže začať ihneď

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti musí schváliť zdravotná poisťovňa.

Zdržanie liečby o niekoľko dní. Poisťovňa nemusí schváliť všetky výkony a pacient si ich aj tak musí doplatiť z vlastného.

Netreba schvaľovať nič.

Liečba môže začať ihneď. Pacient dostane všetky potrebné a dohodnuté výkony bez rôznych patálií.

Po troch mesiacoch si treba celý kolotoč s Návrhom na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti zopakovať. Aj s rizikom, že nie všetko bude schválené poisťovňou.

Zas treba vymeškať zo zamestnania, aby ste príbuznému všetko vybavili odznova.

Netreba schvaľovať nič.

Žiadna zbytočná byrokracia a behanie s papiermi kade-tade.

Dostanete starostlivosť v „slovenskom štandarde“

Platby z verejného zdravotného poistenia za služby poskytnuté pacientovi sú tak nízke, že je extrémne ťažké poskytovať pacientovi dostatok času na kvalitnú starostlivosť.

Dostanete všetky potrebné a dohodnuté výkony v nadštandardnej kvalite.

Pacientovi venujeme toľko času, koľko je adekvátne a potrebné. Pri práci sa nepozeráme na hodinky.

U bežnej ADOS dostanete iba ošetrovateľskú starostlivosť. Pacienta treba napríklad umývať, čo nie je zdravotný výkon a sestry ho bežne nerobia.

Pacient si veľmi často vyžaduje aj opatrovateľskú starostlivosť. Túto si musíte zabezpečiť inde a správne obe skoordinovať.

V prípade potreby a záujmu dostane pacient takú starostlivosť, akú potrebuje.

Pacientovi poskytneme koordinovanú zdravotnú aj opatrovateľskú starostlivosť. Takú, akú potrebuje.

Čo z toho vyplýva?

Platba za služby ADOS môže byť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Ale so všetkými uvedenými nevýhodami. Spočítajte si všetok čas, ktorý musíte venovať vybavovaniu a potom si to prepočítajte na mzdou, ktorú nedostanete kvôli vymeškaniu v práci, resp. o koľko dovolenky zbytočne prídete. Ak pacient čaká na vybavenie potrebných papierov, jeho stav sa môže výrazne zhoršiť a skomplikovať. Následná liečba bude dlhšia, komplikovanejšia a bude potrebných viac návštev ADOS a možno aj lekára. Navyše, počas čakania môže u pacienta vzniknúť niekoľko veľmi bolestivých preležanín. Stále ale pacient dostane len štandardnú starostlivosť (česť výnimkám).

Ak teda zoberieme do úvahy všetky aspekty, v konečnom dôsledku môžete za „bezplatnú“ starostlivosť zaplatiť rovnako alebo dokonca aj viac. Pri vybavovaní veľa vymeškáte, kvôli komplikáciám budete potrebovať doplácať za viac ošetrovateľských materiálov, zaplatíte viackrát napríklad za výjazd ADOS. Pacient bude viac a dlhšie trpieť a ak je v produktívnom veku, tak príde aj o viac mzdy.

Spočítajte si to.

Zobraziť základný cenník