Opatrujeme seniorov a imobilné osoby v ich domácnosti

Čo je domáca opatrovateľská služba?

Domáca opatrovateľská služba sa vykonáva formou terénnej opatrovateľskej služby na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poskytuje sa vtedy, ak sa osoba nedokáže čiastočne alebo úplne postarať o svoje sociálne potreby. To znamená, že služba sa poskytuje osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby.

Naša agentúra poskytuje služby, ktoré si hradí jej prijímateľ sám (alebo jeho príbuzný). Z tohto dôvodu nevyžadujeme úplné naplnenie podmienok zákona a neposudzujeme odkázanosť osoby. Neexistuje teda žiadna byrokracia ohľadne vybavovania nejakých papierov. U nás netreba čakať na výsledok komisie a posudkových lekárov. Ani dúfať, že posudok bude kladný. My poskytujeme opatrovateľské služby v nadštandardnej kvalite a aj v neštandardnom čase - napríklad počas víkendu a sviatkov.

Zistiť viac o opatrovateľských službách
Soci8lne služby

Naše výhody

Výnimočný prístup


Opatrovanej osobe poskytujeme toľko času a starostlivosti, koľko je potrebné a dohodnuté v zmluve. A to svedomite, úctivo a dôstojne.

Profesionálny tím


Náš tím je zostavený z kvalitných a citlivých špecialistov, ktorí vedia, ako zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu pri starostlivosti o klienta nastať.

Individuálny prístup


Starostlivosť o klienta zrealizujeme tak, aby presne vyhovovala osobitým potrebám klienta, špeciálnym požiadavkám a rozpočtu.

Ideme s dobou


Pri poskytovaní starostlivosti sa snažíme používať najmodernejšie vybavenie i postupy a najkvalitnejšie pomôcky na trhu.